Wie is WAD?

World Art Delft (WAD) is sinds 1999 een kunstcentrum dat zich heeft gespecialiseerd in internationale hedendaagse beeldende kunst. Zij verzorgt tentoonstellingen, symposia, evenementen, concerten en lezingen. In de loop der jaren heeft zij een hechte groep kunstenaars uit binnen- en buitenland om haar heen weten te verzamelen. Verder zijn ook samenwerkingsverbanden met organisaties, het onderwijs (waaronder de TU Delft) en overheden ontstaan en bestendigd.

WAD is gefocust op een organische verbinding tussen landschap, natuur en beeldende kunst, die terug te vinden is in haar tentoonstellingsbeleid en educatieprojecten.  Er moet een wisselwerking zijn tussen kunst en landschap. Kunst versterkt natuur en omgekeerd. Kunst werkt als een vergrootglas om ons bewuster te maken.

WAD is een locatie die prachtig gesitueerd is in het landschap van Midden-Delfland tussen de wijk van de Technische Universiteit en de meest zuidelijke stadsrand van Delft. Zij beschikt over een tentoonstellingsruimte, een beeldentuin en een belevingstuin. In deze belevingstuin hebben jongeren van basisschool t/m universiteit niet alleen kunst en natuur kunnen beleven, maar ook zelf actief kunnen deelnemen aan educatieve projecten. Sinds haar oprichting zijn ruim 70.000 jongeren betrokken geweest bij deze projecten met thema's als Water, Recycle Art, Afrika, Arabische Mozaïeken en De Dood. De activering van het landschap rond de locatie wordt sinds 2012 uitgevoerd door Land Art Delft, die is ontstaan uit het initiatief van de Technische Universiteit Delft en World Art Delft.

WAD zoekt naast het traditionele beeld op een sokkel vooral naar een indringend verband tussen beeld en omgeving. Het gaat om een eerlijke en authentieke ervaring op het diepste niveau. Tijd en ruimte zullen even bevriezen, zodat men op een intense manier kan ervaren waarover het op dat moment gaat.