Doelstelling


De Stichting heeft tot doel materiële en financiële ondersteuning bij de realisatie van de missie van de Stichting World Art Delft.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het werven van Vrienden en deze te stimuleren deel te nemen aan de activiteiten van World Art Delft.
 

Beleidsplan
  1. Er vindt actieve vriendenwerving plaats door bezoekers van de activiteiten van WAD persoonlijk aan te spreken en hen te bewegen ondersteunend vriend te zijn van WAD met een bijdrage met een minimum van € 35 per jaar.
  2. De vrienden ontvangen voor elke activiteit van en of binnen  WORLD ART DELFT een persoonlijke uitnodiging.
    De verzending daarvan geschiedt door WAD zelf.
  3. Minstens één maal per kwartaal ontvangen de vrienden een “Bericht aan de Vrienden” waarin zij op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en de plannen voor de komende periode, verzorgd door de Stichting Vrienden van WAD.
  4. Catalogi van de exposities zijn voor de vrienden veelal gratis beschikbaar of met vriendenkorting op de aanschafprijs.
  5. Materiële en/of financiële ondersteuning van de projecten van WAD door de Stichting Vrienden van WAD  vindt plaats op verzoek van de Stichting WAD.
  6. De opbrengst van de vriendenbijdragen wordt optimaal ingezet voor de ondersteuning van de projecten die passen in de missie van WAD.
  7. De Vrienden van WAD kunnen ook betrokken zijn bij LAD ( LandArtDelft) dat is opgezet als uitvoering van de missie van WAD.

Bestuur

Henk Busink, voorzitter
prof. Em. Ir. Henk Verbruggen, lid
mevr.A.Rusch-Hoks, lid
drs. Eric Bruinsma, adviseur

 

Correspondentie

Vrienden van World Art Delft
p/a Binnenlandse Baan 68
2991 EB Barendrecht
VriendenWADLAD@gmail.com